Metody pro vykazování výnosů dle IFRS 15 se zaměřením na dlouhodobé smlouvy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metody pro vykazování výnosů dle IFRS 15 se zaměřením na dlouhodobé smlouvy
Autor práce:
Pinkasová, Kamila
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Procházka, David
Osoba oponující práci:
Kučera, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce rozpracovává téma mezinárodního standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Konkrétně se zaměřuje na poslední krok nového modelu pro vykazování výnosů, který standard přináší. Práce se snaží přehledně popsat v jakém okamžiku, případně v jaké výši, má být transakční cena uznána do výnosů a jaké povinnosti vznikají při zveřejňování výroční zprávy. Aplikace standardu je dále zkoumána na menším vzorku evropských stavebních firem za účelem přiblížení formy vykazovaných informací a zhodnocení, zda jsou tyto povinnosti dodržovány. Forma bývá často odlišná, ale většina informací se nachází v příloze k účetní závěrce, i když ne vždy můžeme všechny informace dohledat.
Klíčová slova:
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví; Smlouvy se zákazníky; IFRS 15; Vykazování výnosů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2020
Datum podání práce:
12. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72833_pink00.pdf [1,95 MB]
Oponentura:
67649_xkucm47.pdf [835,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
72833_prochazd.pdf [221,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72833/podrobnosti