Analýza účetního softwaru v konkrétním podniku

Název práce: Analýza účetního softwaru v konkrétním podniku
Autor(ka) práce: Nechanický, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hora, Michal
Oponenti práce: Křivanec, Oto
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je zkoumání a rozbor účetního softwaru v konkrétním podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá historií a následnou evolucí účetnictví. Praktická část zahrnuje seznámení s firmou a jejím účetním softwarem. Následuje rozbor a ukázka vkládaní dat do programu. Závěr obsahuje zhodnocení celého účetního programu.
Klíčová slova: účetní software; účetnictví; bakalářská práce; Izaro; zhodnocení; popis
Název práce: Analysis of accounting software in particular company
Autor(ka) práce: Nechanický, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hora, Michal
Oponenti práce: Křivanec, Oto
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Content of this bachelor’s thesis is research and analysis of accounting software in particular company. The bachelor thesis is divided into two parts. Theoretical part deals with historii and evolution of accounting. Practical part includes acquaintance with the company and its accounting software. The following is an analysis and demonstration of entering data into program. The conclusion contains an evaluation of the entire accounting program.
Klíčová slova: evaluation; Izaro; description; accounting software; accounting; bachelor thesis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2018
Datum podání práce: 12. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68048/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: