Analýza účetního softwaru v konkrétním podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza účetního softwaru v konkrétním podniku
Autor práce:
Nechanický, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hora, Michal
Osoba oponující práci:
Křivanec, Oto
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je zkoumání a rozbor účetního softwaru v konkrétním podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá historií a následnou evolucí účetnictví. Praktická část zahrnuje seznámení s firmou a jejím účetním softwarem. Následuje rozbor a ukázka vkládaní dat do programu. Závěr obsahuje zhodnocení celého účetního programu.
Klíčová slova:
účetní software; účetnictví; bakalářská práce; Izaro; zhodnocení; popis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 12. 2018
Datum podání práce:
12. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68048_necl02.pdf [1,34 MB]
Oponentura:
60915_xkrio08.pdf [508,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
68048_hora.pdf [321,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68048/podrobnosti