Selected applications of cash flow models of life insurance

Název práce: Selected applications of cash flow models of life insurance
Autor(ka) práce: Hoang, Thu Giang
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Oponenti práce: Fojtík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with the practical applications of a cash flows model in a life insurance company accompanied by illustrative numerical examples. Specifically, the applications presented are profit testing, calculation of value of liabilities, liability adequacy test and estimation of company value (embedded value). The thesis is structured in three chapters. Firstly, life insurance companies and their products are introduced. Then the cash flows model and its components are described in detail. The third chapter presents each application one by one, firstly of their main principle and then demonstrates with a real example of endowment product. The thesis is a consolidated source of cash flows model’s application in life insurance.
Klíčová slova: cash flows model; life insurance; liability adequacy test; embedded value; profit testing; fair value of liabilities; endowment
Název práce: Selected applications of cash flow models of life insurance
Autor(ka) práce: Hoang, Thu Giang
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Oponenti práce: Fojtík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with the practical applications of a cash flows model in a life insurance company accompanied by illustrative numerical examples. Specifically, the applications presented are profit testing, calculation of value of liabilities, liability adequacy test and estimation of company value (embedded value). The thesis is structured in three chapters. Firstly, life insurance companies and their products are introduced. Then the cash flows model and its components are described in detail. The third chapter presents each application one by one, firstly of their main principle and then demonstrates with a real example of endowment product. The thesis is a consolidated source of cash flows model’s application in life insurance.
Klíčová slova: life insurance; profit testing; fair value of liabilities; liability adequacy test; embedded value; cash flows model; endowment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Quantitative Economic Analysis
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70272/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: