Aplikace pro evidenci a kontaktování kandidátů

Název práce: Aplikace pro evidenci a kontaktování kandidátů
Autor(ka) práce: Nguyen Trung, Hoa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývojem interní aplikace pomocí pro evidenci a kontaktování kandidátů v konkrétní firmě. Frontend aplikace je stavěn na Oracle APEX technologii a backend řešený pomocí PL/SQL v Oracle databázi. Kandidátem se v této práci rozumí potencionální zaměstnanec pro tuto firmu. Cílem práce je detailně specifikovat požadavky na aplikaci, podle těchto požadavků vytvořit návrh aplikace a následně implementovat samotnou aplikaci. Při vývoji je použita metodika vodopádu a celý proces je zakončen ověřením aplikace u zadavatele.
Klíčová slova: Oracle; PL/SQL; Správa kandidátů; Apex; Vodopád
Název práce: Application for managing and contacting candidates
Autor(ka) práce: Nguyen Trung, Hoa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with internal application development for managing and contacting potential candidates for work positions in a specific company. Frontend of this application is based on Oracle APEX technology and backend is developed with PL/SQL in Oracle database. Its purpose is to describe in detail business requirements for the application, analyze it and design an appropriate solution then implement this solution. Development is driven by Waterfall methodology and at the end of the development process, the application is verified by contracting authority.
Klíčová slova: Oracle; PL/SQL; Apex; Managing candidates; Waterfall

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 6. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69297/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: