Rozšíření metodiky MMSP pro DevOps

Název práce: Rozšíření metodiky MMSP pro DevOps
Autor(ka) práce: Kovářík, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Rozšíření metodiky MMSP pro DevOps se zabývá úpravou již existující metodiky MMSP a jejím rozšířením o současnou dimenzi fenoménu DevOps. Navržení této metodiky má za cíl pomoci jak zakládajícím, tak již existujícím firmám na poli vývoje a distribuce softwaru k rychlejšímu a efektivnějšímu vývojovému cyklu.Teoretická část práce představuje metodiky vývoje softwaru, a to především metodiku MMSP vyvíjenou na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále pojednává o konceptu DevOps, jenž po správném porozumění může firmám přinést konkurenční výhodu.Praktická část se potom zabývá úpravou metodiky MMSP tak, aby vyhovovala myšlenkám DevOps. Následuje představení aplikace Timmy.cloud, na jejímž vývoji je nově navržený model aplikován. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a porovnány jednotlivé metriky, které byli během pozorování zkoumány.
Klíčová slova: Metodika MMSP; DevOps; vývoj softwarových produktů; kontinuální dodávání; kontinuální integrace
Název práce: MMSP DevOps methodology modification
Autor(ka) práce: Kovářík, Stanislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main goal of the thesis MMSP DevOps methodology modification is to adjust the MMSP methodology in a way that it contains DevOps dimension. This newly created methodology aims to provide guidance for software developing organizations to help them develop their products faster and more efficient.First part of the thesis introduces other software development methodologies, especially MMSP methodology, which was created at the University of Economics in Prague. Then it explains the DevOps phenomenon, a buzzword of past months.Second part of the thesis adjusts the MMSP methodology to suit the DevOps practices. After that it presents Timmy.cloud application, on which the newly created methodology is tested. The conclusion contains comparison of several metrics reflecting the success of use of the MMSP DevOps methodology.
Klíčová slova: MMSP methodology; DevOps; software product development; continuous delivery; continuous integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 8. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: