eCommerce for the future

Název práce: eCommerce for the future
Autor(ka) práce: Mehic, Nedim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my master’s thesis research, the goal is to uncover, analyze and perform practical research on different ways to improve e-commerce stores with the use of artificial intelligence. The trends in online shopping are changing rapidly. For some, it can be easy to adapt depending on what their online presence needs, but for some, implementing artificial intelligence such as chatbots, product personalization or customer-centric product recommendations can be quite a challenge.
Klíčová slova: e-commerce; machine learning; artificial intelligence; big data analytics; big data; natural language processing
Název práce: eCommerce for the future - Artificial intelligence and technology trends in e-commerce
Autor(ka) práce: Mehic, Nedim
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my master’s thesis research, the goal is to uncover, analyze and perform practical research on different ways to improve e-commerce stores with the use of artificial intelligence. The trends in online shopping are changing rapidly. For some, it can be easy to adapt depending on what their online presence needs, but for some, implementing artificial intelligence such as chatbots, product personalization or customer-centric product recommendations can be quite a challenge.
Klíčová slova: e-commerce; machine learning; big data analytics; artificial intelligence; natural language processing; big data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 2020

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: