Marketingová strategie společnosti Česká spořitelna, a.s

Název práce: Marketingová strategie společnosti Česká spořitelna, a.s
Autor(ka) práce: Strnadová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit marketingovou strategii České spořitelny, a.s. V první části se práce věnuje samotnému pojmu marketing, jeho definici a význam v dnešním světě. Je zde věnována pozornost marketingové a komerční komunikaci. Praktická část je zaměřena na současný stav České spořitelny, a.s. v bankovním sektoru, a především na její aktuální marketingovou strategii. Česká spořitelna, a.s. je zde porovnána se svojí konkurencí. Výsledky dotazníkového šetření ukázali, že většina klientů jsou s bankou spokojeni, ale i tak uvažují o přestupu ke konkurenci. Důvodem je především cena. Na základě získaných informací a dat vznikla doporučení a návrhy do budoucna, kterých, ale mnoho není.
Klíčová slova: Marketingová strategie; Marketing; Česká spořitelna
Název práce: Marketing strategy of Česká spořitelna, a.s
Autor(ka) práce: Strnadová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this thesis is to describe and evaluate the marketing strategy of Česká spořitelna, a.s. First part is about marketing, the definition and what it means in an actual modern world. Next part is focused on marketing and commercial communication. The practical part is mainly about Česká spořitelna, a.s. and its position in the banking market. Česká spořitelna, a.s. is compared with its main and well-known competitors.Results of the survey show that clients of Česká spořitelna are very satisfied with the bank, however, some of them are thinking about one of the less costly competitors. In the end, there are recommendations and suggestions for the future based on the survey.
Klíčová slova: Česká spořitelna; Marketing strategy; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 7. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 14. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: