Plán rozvoje zahraniční firmy ControlTech d.o.o

Název práce: Plán rozvoje zahraniční firmy ControlTech d.o.o
Autor(ka) práce: Draplová, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy ControlTech d.o.o. a návrhem dalšího rozvoje této firmy.
Klíčová slova: distribuce; logistika; analýza prostředí
Název práce: Development plan of the foreign company ControlTech d.o.o
Autor(ka) práce: Draplová, Ivana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the analysis of the current state of the company ControlTech d.o.o. and a proposal for the further development of this company.
Klíčová slova: distribution; logistics; environmental analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 7. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70726/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: