Koncept značky BEATA RAJSKA

Název práce: Koncept značky BEATA RAJSKA
Autor(ka) práce: Michalíčková, Růžena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Luxus, móda, luxusní móda, „haute-couture“, luxusní česká móda, Beata Rajska, vysoká krejčovina
Klíčová slova: luxus; česká luxusní móda; značka Beata Rajska
Název práce: Koncept zančky Beata Rajska
Autor(ka) práce: Michalíčková, Růžena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Luxury, fashion, luxury fashion, „haute-couture“, Czech luxury fashion, Beata Rajska
Klíčová slova: luxury; Czech luxury fashion; Beata Rajska

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: