Sportovní diplomacie - projekt hokejové výměny mládeže Česká republika – Maroko

Název práce: Sportovní diplomacie - projekt hokejové výměny mládeže Česká republika – Maroko
Autor(ka) práce: Parthonová, Štěpánka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je česká sportovní diplomacie. První část analyzuje domácí aktéry sportovní diplomacie a jejich aktivity, druhá část je případovou studií hokejového projektu sportovní diplomacie mezi Českou republikou a Marokem.
Klíčová slova: sportovní diplomacie; hokej; Maroko
Název práce: Sport Diplomacy - Youth Ice Hockey Exchange Project Czech Republic - Morocco
Autor(ka) práce: Parthonová, Štěpánka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The central theme of this diploma thesis is Czech sport diplomacy. The first part analyses domestic parties and their activities on the field of sport diplomacy. The second part is a case study of a particular project in ice hockey between the Czech Republic and Morocco.
Klíčová slova: sport diplomacy; ice hockey; Morocco

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2019
Datum podání práce: 2. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70437/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: