Image turistické destinace Uzbekistán z pohledu českých návštěvníků

Název práce: Image turistické destinace Uzbekistán z pohledu českých návštěvníků
Autor(ka) práce: Hudaybergenov, Sardor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V kontextu cestovního ruchu je image destinace velmi důležitá a hraje zásadní roli v otázkách výběru destinace. Pojmy image destinace, marketing destinace a branding jsou úzce propojeny. Konečným cílem každé destinace je ovlivnit rozhodování a výběr potenciálních turistů související s cestovním ruchem prostřednictvím marketingových aktivit. Ačkoli není možné ovlivnit všechny aspekty tvorby image, odborníci v cestovním ruchu se snaží strategicky vytvořit, posílit a v případě potřeby změnit image své destinace sdělením silné destinační značky. Studie týkající se image jsou proto považovány za zásadní součást marketingových a brandingových strategií. Ne každá destinace však má stejnou image, protože vnímání image se mění podle různých vlivů, jako jsou vlivy osobní, kulturní a psychologické. Význam image turistických destinací je předmětem různých výzkumů v posledních desetiletích a má se za to, že je velmi důležitý pro marketing destinací. Lze pozna-menat, že odvětví cestovního ruchu v Uzbekistánu nebylo předmětem velkého vý-zkumu s ohledem na jeho image.Hlavním cílem této práce je proto hodnocení image Uzbekistánu jako destinace ces-tovního ruchu z pohledu potenciálních návštěvníků z České republiky. Proto bude zkoumána výzkumná otázka: „Jak je vnímána image Uzbekistánu jako turistické destinace v České republice?“Teoretický rámec této práce je založen na definici pojmu image turistické destinace, na popisu modelů formování image destinace.
Klíčová slova: Uzbekistán; image destinace; destinační značka; cestovní ruch
Název práce: The image of Uzbekistan as a travel destination from the perspective of Czech visitors
Autor(ka) práce: Hudaybergenov, Sardor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this work is therefore to evaluate the image of Uzbekistan as a travel destination from the perspective of potential visitors from Czech Republic. Therefore, the research question "How is the image of Uzbekistan perceived as a tourist destination among Czech people?"
Klíčová slova: destination image; tourism; Uzbekistan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: