Aplikace Incoterms® v logistice

Název práce: Application of Incoterms in Logistics
Autor(ka) práce: Ismailova, Madina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis provides analytical data on how the application of Incoterms® would change the logistics system in Kazakhstan. The thesis presents theoretical and practical data on what are Incoterms®, how logistics influence country’s businesses and economy, what are other efficient tools and methods in the supply chain of companies and finally what is the current situation of logistics in Kazakhstan.
Klíčová slova: Incoterms®; Logistics; Kazakhstan
Název práce: Aplikace Incoterms® v logistice
Autor(ka) práce: Ismailova, Madina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce poskytuje analýzy, jak by aplikace Incoterms® změnila logistický systém v Kazachstánu. Práce poskytuje teoretické a praktické údaje o tom, co jsou Incoterms®, jak logistika ovlivňuje podniky a ekonomiku země, jaké jsou další účinné nástroje a metody v dodavatelském řetězci společností a konečně jaká je současná situace logistiky v Kazachstánu.
Klíčová slova: Incoterms®; Logistika; Kazachstán

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69438/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: