Příčiny a dopady měnové krize v Ruské federaci v letech 2014-15

Název práce: Příčiny a dopady měnové krize v Ruské federaci v letech 2014-15
Autor(ka) práce: Iarovitsyna, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce odpovídá na otázku, proč vznikla měnová krize v Rusku v letech 2014-15 a jaké vyvolala následné dopady. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení odborných definic a uvádí problematiku měnových krizí. Zde jsou také popsané obecné příčiny a dopady kurzových krizí, podpořené příklady z minulostí. Praktická část se zabývá analýzou ruské ekonomiky v časovém úseku 2004 až 2018 a popisuje trendy jejího vývoje. Dále jsou zde objasněny příčiny výskytu ruské kurzové krize v letech 2014-15 v souladu s předpoklady a indikátory popsané v teoretické části. Taktéž jsou zde zmíněny dopady této měnové krize. Jako doplňující prvek k této práci autorka provedla dotazníkový výzkum mezi občany Ruské federace na téma, jak měnová krize ovlivnila jejích životní úroveň.
Klíčová slova: rubl; měnová krize; příčiny a dopady měnových krizí; ruská ekonomika; směnný kurz; měnová depreciace i apreciace
Název práce: The causes and effects of the currency crisis in Russia in 2014-15
Autor(ka) práce: Iarovitsyna, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the question what caused the currency crisis in Russia during 2014-15 and what consequences it led to. The theoretical part of this paperwork is focused on technical definitions and introduction to currency crises’ issues. There are common causes and effects of currency crises supported by examples from the past. The practical part includes the analysis of Russian economy with the trends of its development on the time scale from 2004 to 2018. Furthermore, the analytical part is addressed to identify the causes of Russian currency crisis 2014-15 in compliance with the reasons and indicators mentioned in the theoretical part, including the following effects of this crisis. As a complementary element to this work, the author conducted a questionnaire survey among several citizens of the Russian Federation in order to know how the currency crisis has affected their standard of living.
Klíčová slova: foreign exchange rate; ruble; causes and effects of currency crises; currency depreciation and appreciation; currency crisis; Russian economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 10. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: