PropTech Integrace: Analýza zahrnutí IoT v moderních komerčních nemovitostech

Název práce: Proptech Integration: Analysis of IoT inclusion in modern Commercial Real Estate
Autor(ka) práce: Lukášik, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With the onset of decreasing costs within the manufacturing and deployment of sensorics devices, as well as with shifting focus towards the quality of workspace and internal environment, in which majority of working population spends predominant portion of their career, IoT platforms and smart real estate have effectively become a buzzword. This thesis examines multiple perspectives from the CEE real estate environment, including successful and growing technology provider companies, energy and certification consultants, corporate tenants office managers as well as point of view of developers, in order to determine, where is the value in the offered solutions and concepts. Which features create the most additional value? What factors determine the chosen platform? What are the real needs of selected tenants? Do developers believe in the technology? Throughout the report, numerous interviews, environment mapping as well as financial analysis will provide a coherent picture.
Klíčová slova: Internet of Things; Commercial Real Estate ; Innovation in Real Estate
Název práce: PropTech Integrace: Analýza zahrnutí IoT v moderních komerčních nemovitostech
Autor(ka) práce: Lukášik, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
S nástupem klesajících nákladů na výrobu a nasazení senzorických zařízení, jakož i s vzrůstajícím důrazem na kvalitu pracovního prostředí, ve kterém většina pracující populace tráví převážnou část své kariéry, mají IoT platformy a inteligentní nemovitosti šanci stát se populárním výrazem. Tato práce zkoumá různé perspektivy z realitního prostředí střední Evropy, včetně úspešných a rostoucích společností poskytujících technologie, poradců v oblasti certifikace a energetiky, manažerů korporátních nájemců a také z pohladu developerů, s cílem zjistit kde je hodnota nabízených rešení a konceptů. Které funkce vytvářejí největší přidanou hodnotu? Jaké faktory určují zvolenou platformu? Jaké jsou skutečné potřeby nájemců? Ucelený pohled poskytne řada rozhovorů, mapování prostředí i finanční analýza.
Klíčová slova: inovace v realitách ; Internet of Things ; komerční nemovitosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2019
Datum podání práce: 30. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69725/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: