Podnikatelský záměr ve stavitelství

Název práce: Podnikatelský záměr ve stavitelství
Autor(ka) práce: Kopečný, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Kolínek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoreticko-metodologické části se autor zabývá specifikami podnikání malých a středních podniků, zásadami tvorby úspěšného podnikatelského plánu a některými metodami (např. metodou SWOT), které lze při tvorbě business planu využít. Na základě teoretického vymezení se autor v aplikační části zabývá konkrétním podnikatelským záměrem developerské společnosti, která se hodlá na rezidenčním trhu prosadit výstavbou a prodejem řadových rodinných holodomů.
Klíčová slova: řadový rodinný dům; developerská společnost; podnikatelský záměr

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2006
Datum podání práce: 6. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3801/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: