Role personalistiky ve snižování míry dobrovolné fluktuace zaměstnanců v podnikatelském prostředí VUCA

Název práce: The role of HR Management in reducing voluntary employee turnover rate in VUCA business environment
Autor(ka) práce: Ingólfsson, Ingólfur Páll
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Leiß, Gabriela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this study is to understand the strategies that companies in the IT sector are taking to decrease their voluntary employee turnover. A comprehensive literature review was undertaken, as part of the research qualitative design. The research was conducted as semi-structured interviews with key respondents (n=8) of the selected industry. The research approach is inductive, with the purpose of analysing data to highlight key factors that affect employees job satisfaction in the IT sector. The findings show that by fulfilling the motivational factors predetermined by the employees, creating team spirit and offering flexibility in the everyday work life, increases the job satisfaction of employees and lowers the possibility of voluntary turnover in the near future. The IT companies researched in this paper spend time to make sure their employees are satisfied and stimulated in a positive way. However, having a more strategic approach could lower voluntary turnover even further. The areas improvement identified were to support the employees reaching their personal goals along with creating opportunities for them to grow internally.
Klíčová slova: IT Companies; Communication; Employee retention
Název práce: Role personalistiky ve snižování míry dobrovolné fluktuace zaměstnanců v podnikatelském prostředí VUCA
Autor(ka) práce: Ingólfsson, Ingólfur Páll
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Leiß, Gabriela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je pochopit strategie, které firmy v IT sektoru zavádějí pro snížení dobrovolné fluktuace zaměstnanců. Pro vhodné sestavení kvalitativního výzkumu byla provedena rozsáhlá rešerše odborné literatury. Výzkum v této práci využívá semi-strukturované rozhovory s klíčovými respondenty (n=8) ze zkoumaného IT sektoru. Je využívána induktivní metoda s cílem nalezení klíčových faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost zaměstnanců z IT. Výzkum ukazuje, že naplněním motivačních faktorů, které si zaměstnanci předem definovali, podporováním týmového ducha a nabídkou pracovní flexibility, se zvyšuje spokojenost v zaměstnání a snižuje pravděpodobnost dobrovolné fluktuace zaměstnanců v blízké budoucnosti. IT společnosti, které jsou objekty této práce, si dávají záležet na spokojenosti svých zaměstnanců a jejich pozitivní stimulaci, chybí jim však v tomto ohledu vědomá strategie. Ta by mohla dobrovolnou fluktuaci snížit o to efektivněji. Výzkum ukazuje, že oblasti pro zlepšení zaměstnanecké spokojenosti, a tedy ke snížení dobrovolné fluktuace, vězí především v pomoci zaměstnancům docílit jejich osobních met a ve vytváření příležitostí k osobnímu růstu.
Klíčová slova: komunikace; IT společnosti; retence zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 7. 2020
Datum podání práce: 24. 7. 2020
Datum obhajoby: 29. 7. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73704/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: