How Leadership Styles Effect Employee Motivation & Satisfaction

Název práce: The Effects of Leadership Styles on Employee Motivation in Procter & Gamble
Autor(ka) práce: Jones, Ryan Gregory
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study attempts to shed light on the leader-follower relationship and pave the way for further research on this topic, which has been marked in the academic community by an important and yet poorly understood relationship in organizations. Building a theoretical model for leadership and employee motivation, the methodology of this study focused on understanding the current literature on the topics of leadership and follower motivation, namely Transformational and Transactional Leadership Theory as well as Self-Determination Theory. It then used empirical research methods to measure leaders’ styles and followers’ motivations and levels of satisfaction. Leaders and direct reports were analyzed at Procter & Gamble in Central Europe. The thesis concludes by suggesting how certain elements of the leader-follower relationship effects job satisfaction and offering a path forward for how to improve and expand upon research about the leader-follower relationship.
Klíčová slova: Leadership styles; employee motivation; employee satisfaction; leader-follower relationship
Název práce: How Leadership Styles Effect Employee Motivation & Satisfaction
Autor(ka) práce: Jones, Ryan Gregory
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study attempts to shed light on the leader-follower relationship and pave the way for further research on this topic, which has been marked in the academic community by an important and yet poorly understood relationship in organizations. Building a theoretical model for leadership and employee motivation, the methodology of this study focused on understanding the current literature on the topics of leadership and follower motivation, namely Transformational and Transactional Leadership Theory as well as Self-Determination Theory. It then used empirical research methods to measure leaders’ styles and followers’ motivations and levels of satisfaction. Leaders and direct reports were analyzed at Procter & Gamble in Central Europe. The thesis concludes by suggesting how certain elements of the leader-follower relationship effects job satisfaction and offering a path forward for how to improve and expand upon research about the leader-follower relationship.
Klíčová slova: Leadership styles; employee motivation; employee satisfaction; leader-follower relationship

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2019
Datum podání práce: 29. 8. 2020
Datum obhajoby: 10. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71905/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: