Referenční úrokové sazby – PRIBOR a EURIBOR

Název práce: Referenční úrokové sazby – PRIBOR a EURIBOR
Autor(ka) práce: Urban, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Silberhornová, Lenka
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce jsou referenční úrokové sazby, které podléhají nařízení EU o referenčních hodnotách z června 2016 (BMR). První část práce se věnuje významu referenčních úrokových sazeb a peněžnímu trhu. Druhá část popisuje manipulaci s LIBOR a EURIBOR a následnou reakci ze strany Evropské komise ve formě BMR. Třetí část popisuje PRIBOR a snaží se vysvětlit chování sazeb PRIBOR v letech po globální finanční krizi roku 2008. Poslední část se věnuje EURIBOR, zejména Hybridní metodice pro výpočet této sazby a jejím vlivem.
Klíčová slova: EURIBOR; Hybridní metodika; Referenční úroková sazba; PRIBOR
Název práce: Reference interest rates - PRIBOR and EURIBOR
Autor(ka) práce: Urban, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Silberhornová, Lenka
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with reference interest rates which fall under 2016 EU regulation on indices used as benchmarks (BMR). First part of this thesis examines the significance of reference interest rates and the money market. The second part describes LIBOR and EURIBOR manipulation and subsequent reaction from the European commission in the form of BMR. The third part describes PRIBOR and tries to explain the behaviour of PRIBOR rates in years following 2008 global financial crisis. The last part is dedicated to EURIBOR, mainly the Hybrid methodology for calculating this rate and its impact.
Klíčová slova: Reference interest rate; PRIBOR; EURIBOR; Hybrid methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2019
Datum podání práce: 21. 8. 2020
Datum obhajoby: 9. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73814/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: