3D printing implementation in food industry

Název práce: 3D printing implementation in food industry
Autor(ka) práce: Zhylinskaya, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Srivastava, Mohit
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: English
Abstrakt:
3D printing technology is evolving rapidly and offers opportunities that can compete with traditional manufacturing in various industries. Nevertheless, the level of penetration of 3D printing in the food sector is still in the emerging stage. The aim of the paper is to analyze current trends in the 3D food printing and potential applications that can modify traditional business models. The theoretical part deals with existing applications and constraints of additive manufacturing, safety concerns and regulations in 3D food industry. Furthermore, survey questionnaire and semi-structured interviews are analyzed to gather holistic perspective on 3D food development. Finally, several frameworks are used to determine additional value for customer created with this new technology and propose business model innovation.
Klíčová slova: 3D printing; food industry; additive manufacturing
Název práce: 3D printing implementation in food industry
Autor(ka) práce: Zhylinskaya, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Srivastava, Mohit
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: English
Abstrakt:
3D printing technology is evolving rapidly and offers opportunities that can compete with traditional manufacturing in various industries. Nevertheless, the level of penetration of 3D printing in the food sector is still in the emerging stage. The aim of the paper is to analyze current trends in the 3D food printing and potential applications that can modify traditional business models. The theoretical part deals with existing applications and constraints of additive manufacturing, safety concerns and regulations in 3D food industry. Furthermore, survey questionnaire and semi-structured interviews are analyzed to gather holistic perspective on 3D food development. Finally, several frameworks are used to determine additional value for customer created with this new technology and propose business model innovation.
Klíčová slova: food industry; 3D printing; additive manufacturing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2020
Datum podání práce: 23. 8. 2020
Datum obhajoby: 17. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72058/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: