Goodwill v IFRS vs. konsolidační rozdíl v českých účetních předpisech

Název práce: Goodwill v IFRS vs. konsolidační rozdíl v českých účetních předpisech
Autor(ka) práce: Varkalová, Světlana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou goodwillu podle IFRS a konsolidačního rozdílu podle českých účetních předpisů. Rozebere specifické situace a jejích dopad na goodwill, resp. Konsolidační rozdíl. Bude pracovat s konsolidovanou účetní závěrkou. Metodická část práce se zaměřuje na podrobný popis jednotlivých faktoru, problému a specifik. Praktická část potom obsahuje vlastní aplikaci těchto specifik a rozdílu na vybraných firmách.
Klíčová slova: IFRS; Goodwill; Konsolidovaná účetní závěrka; České účetní předpisy
Název práce: Goodwill in IFRS and consolidation difference in Czech accounting regulations
Autor(ka) práce: Varkalová, Světlana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of goodwill according to IFRS and the consolidation difference according to Czech accounting regulations. It analyzes specific situations and their impact on goodwill or Consolidation difference. It will work with consolidated financial statements. The methodological part of the work focuses on the detailed description of the relevant individual factors, problems and specific aspects. The practical part then contains the actual application of these specific aspects and differences in the selected companies.
Klíčová slova: IFRS; Goodwill; Consolidated financial statements; Czech accounting regulations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2019
Datum podání práce: 23. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71953/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: