Výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců u Policie České republiky - správy Středočeského kraje

Název práce: Výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců u Policie České republiky - správy Středočeského kraje
Autor(ka) práce: Špačková, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dušková, Lucie
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popis, hodnocení a návrhy na zlepšení procesu výběru, přijímání a adaptace nových zaměstnanců u Policie České republiky. Přihlédnutí k rozdílu pracovní poměr - služební poměr.
Klíčová slova: služební poměr; policie; adaptace; přijímání; výběr

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2006
Datum podání práce: 6. 9. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3803/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: