Nebankovní instituce poskytující spotřebitelské úvěry a vývoj podmínek v daném odvětví mezi roky 2010 a 2020

Název práce: Nebankovní instituce poskytující spotřebitelské úvěry a vývoj podmínek v daném odvětví mezi roky 2010 a 2020
Autor(ka) práce: Kudláč, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dopadu regulatorních opatření České národní banky na trh nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Hlavním cílem bylo analyzovat vývoj regulatorních opatření na trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů hlavně v průběhu posledního desetiletí a pomocí výsledků z kontrol ČOI v rocích 2010 až 2020 poukázat na nezbytnost změn, které byli zavedeny do praxe zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Po kvantitativní analýze lze tvrdit, že přijetí zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru mělo příznivý vplyv na počet subjektů poskytujících spotřebitelské úvěry v ČR. Do budoucna lze očekávat, že ČNB bude aktivně dohlížet na trh nebankovních poskytovatelů spotřebitelských půjček a zabrání opakování se situací ze zjištění ČOI v následujících letech.
Klíčová slova: spotřebitelský úvěr; zákon o spotřebitelském úvěru; ČNB
Název práce: Non-banking institutions providing consumer loans and the development of regulatory measures between 2010 and 2020
Autor(ka) práce: Kudláč, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of the impact of regulatory measures of the Czech National Bank on the market of non-banking providers of consumer loans. The main goal was to analyse the development of regulatory measures in the market of non-bank consumer loans, especially during the last decade, and to use the result of CTIA inspection in 2010-2020 to point out the need for changes introduced in practice by Act No. 257/2016 Coll., of consumer loans. After quantitative analysis, it can be argued that the adoption of the Act No. 257/2016 Coll. of consumer loans had a positive effect on the number of entities providing consumer loans in the Czech Republic. In the future, it can be expected that Czech National Bank will actively supervise the market f non-bank providers of consumer loans and will prevent a recurrence of the situation from the findings of the CTIA in the coming years.
Klíčová slova: consumer loans; Act; Czech National Bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2020
Datum podání práce: 13. 1. 2021
Datum obhajoby: 19. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73836/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: