Diskriminácia na základe pohlavia v neziskovom sektore. Sú neziskové organizácie pokrytecké?

Název práce: Gender-based discrimination in the nonprofit sector. Are nonprofit organizations hypocritical?
Autor(ka) práce: Bebjak, Pavol
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Houdek, Petr
Oponenti práce: Vranka, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explored gender-based discrimination in the Czech Republic. It compares levels of unequal treatment across for-profit and nonprofit sectors using the methodology of a correspondence study. An experimental design with fictitious resumes (N = 170) was implemented to detect gender discrimination at junior-level positions. The analysis of the response rate across both sectors indicated that there is no presence of unequal treatment targeted towards any gender. Contrary to expectations based on some previous studies, nonprofits do not act hypocritically as no discriminatory behavior was detected.
Klíčová slova: Nonprofits; Congruence; Gender; Discrimination
Název práce: Diskriminácia na základe pohlavia v neziskovom sektore. Sú neziskové organizácie pokrytecké?
Autor(ka) práce: Bebjak, Pavol
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Houdek, Petr
Oponenti práce: Vranka, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá diskriminaci na základě pohlaví v České republice. Srovnává úroveň diskriminace mezi neziskovým a ziskovým sektorem pomocí metodologie korespondenční studie. Na odhalení diskriminace na základě pohlaví byl použit experimentální dizajn s fiktivními životopisy (N = 170) které byli rozposlány na juniorní pozice. Analýza odpovědí nedokázala přítomnost diskriminace žádného z pohlaví v obou sektorech. Navzdory očekáváním plynoucím z některých předchozích studí se neukázalo, že by se neziskové organizace chovali pokrytecky, jelikož nebylo odhaleno žádné diskriminační chování
Klíčová slova: Diskriminace; Pohlaví; Neziskové organizace; Shoda

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71763/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: