Poodnikatelský záměr - distribuce digitálního obsahu pro ubytovací zařízení

Název práce: Business plan for a hospitality digital content distribution service
Autor(ka) práce: Jíra, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to explore a business plan for a video streaming service aimed at hospitality customers. The theoretical part reviews available literature on writing business plans and selects methods applicable for use in this business case. The practical part of the thesis sets the vision for the startup in the contemporary market context and explores the external environment of the proposed startup, estimating its perspective competitive position, necessary capabilities, and key concerns for achieving profitability.
Klíčová slova: Business plan; digital content; distribution service; hospitality
Název práce: Poodnikatelský záměr - distribuce digitálního obsahu pro ubytovací zařízení
Autor(ka) práce: Jíra, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je sestavit podnikatelský záměr pro službu poskytování videa prostřednictvím streamování B2B zákazníkům v pohostinství. Teoretická část práce shrnuje postupy vypracování podnikatelského záměru z odborné literatury a vybírá vhodné pro použití v kontextu streamovací služby. Praktická část stanoví vizi pro podnikání, zkoumá současné tržní prostředí a hodnotí možnou budoucí pozici podniku v konkurenčním prostředí, nutné schopnosti a klíčové faktory pro dosažení ziskovosti.
Klíčová slova: Podnikatelský záměr; lineární obsah; distribuční služba; pohostinství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2020
Datum podání práce: 13. 9. 2020
Datum obhajoby: 6. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73869/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: