Kulturní identifikace ukrajinské společnosti v kontextu evropské integrace

Název práce: Kulturní identifikace ukrajinské společnosti v kontextu evropské integrace
Autor(ka) práce: Totska, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce stanovuje pojem kulturní identifikace jako jeden z typů identifikace. Také určuje její místo v sebeidentifikaci Ukrajinců, stejně jako odráží axiologický aspekt kulturní sebeidentifikace Ukrajinců v kontextu trendů evropské integrace. Zaměřuje se také na pojem multikulturalismu jako jedné ze složek kulturní identifikace společnosti v moderním světě a na poměr tendencí k multikulturalismu a zachování vlastní identity. V praktické části byla provedena analýza hodnot jako součást kulturní identifikace a byly identifikovány hlavní hodnotové orientace Ukrajinců. Následně tak bylo možné sledovat axiologickou transformaci v myslích Ukrajinců v období 2014-2019 a vliv evropských integračních procesů v zemi na projevy této transformace.
Klíčová slova: identifikace; sebeidentifikace; transformace; evropská integrace; multikulturalismus; hodnotové orientace; axiologie; hodnota
Název práce: The Cultural identification of Ukrainian society in the context of European integration
Autor(ka) práce: Totska, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis defines the concept of cultural identification as one of the types of identifications. It also determines its place in the self-identification of Ukrainians, as well as reflects the axiological aspect of the cultural self-identification of Ukrainians in the context of European integration trends. It also focuses on the concept of multiculturalism as one of the components of cultural identification of society in the modern world and on the ratio of tendencies to multiculturalism and maintenance of own identity. In the practical part, an analysis of values was performed as part of cultural identification and the main value orientations of Ukrainians were identified. Subsequently, it was possible to observe the axiological transformation in the minds of Ukrainians in the period 2014-2019 and the influence of European integration processes in the country on the demonstration of this transformation.
Klíčová slova: transformation; value; axiology; value orientations; self-identification; identification; multiculturalism; European integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 20. 11. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: