Čínsko-australské vztahy: součást upevňování globální pozice Číny?

Název práce: Čínsko-australské vztahy: součást upevňování globální pozice Číny?
Autor(ka) práce: Németh, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Eichler, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce řeší problematiku čínsko-australských vztahů s důrazem na vývoj po roce 1990. Cílem práce je vysvětlit význam Austrálie pro Čínu a její globální ambice. V čem je Austrálie pro Čínu důležitá? K vysvětlení tohoto problému je použita analýza interpretace mezinárodních vztahů obou aktérů, analýza jednotlivých kroků australských vlád vůči Číně a naopak, definování národních zájmů obou zemí v jihovýchodní Asii a v neposlední řadě také vliv mezinárodních struktur a aliancí na vzájemné vztahy. Při zkoumání jednotlivých proměnných vyšlo najevo, že obě země sdílí silné obchodní vazby, ale diplomatické vztahy jsou za posledních třicet let vůbec nejhorší. Příčinou jsou jednak aktivity Číny v jihovýchodní Asii a jednak obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy, které jsou blízkým spojencem Austrálie. Pro Čínu je Austrálie důležitá z hlediska zdrojů nerostných surovin a také pro své vazby na Spojené státy. To by ohrozilo čínské ambice stát se hegemonem v jihovýchodní Asii. Tato práce je přínosem především z toho důvodu, že nabízí komplexní pohled na čínsko-australské vztahy v mezinárodním kontextu. Této problematice se česká odborná literatura moc nevěnuje a zahraniční autoři se zaměřují spíše na konkrétní aspekty vzájemných vztahů.
Klíčová slova: Indo-Pacifik; Asie; Austrálie; velmoc; Čína; mezinárodní vztahy; čínská diaspora; identita; volný obchod
Název práce: China-Australia Relations: Part of the Chinese Global Ambitions?
Autor(ka) práce: Németh, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Eichler, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with China-Australia relations with special attention on development after 1990. The main goal of this thesis is to discuss the importance of Australia for China and its global ambitions. In what way is Australia significant for China? To explain this problem, I focus in the thesis on Chinese and Australian interpretation of international relations, development of political relations, national interest in Southeast Asia, and the influence of international systém and alliances on China-Australia relations. From this analysis it follows that both states share strong trade relations, however, the political relations are at a historical low. The main reasons are Chinese activities in Southeast Asia and the current trade war between China and the USA, which are the strongest Australian allies. Australia is for China important due to its rich natural resources and its strong connection to the United States, which could threaten the Chinese role as a great power in Southeast Asia. This thesis offers a complex view of China-Australia relations from an international perspective. This topic is not often discussed in the Czech research and even foreign researchers focus mostly on some aspects of China-Australia relations.
Klíčová slova: China; Australia; Asia; superpower; free trade; international relations; Chinese diaspora; Indo-Pacific; indentity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2019
Datum podání práce: 1. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70380/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: