Koordinace hospodářských politik států EU a demokratický deficit

Název práce: Koordinace hospodářských politik států EU a demokratický deficit
Autor(ka) práce: Zeman, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Abdallah, Kareem
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá tématem koordinace hospodářských politik států EU a demokratickým deficitem. Cílem této práce je zhodnotit, do jaké míry ovlivnil aktuální koordinační mechanismus hospodářských politik stav demokratického deficitu v EU. V první části práce je představena problematika demokratického deficitu ve strukturách EU. Následně se práce zaobírá koordinačním mechanismem národních hospodářských politik EU v kontextu dluhové krize eurozóny. Posouzením demokratické legitimity a postavení jednotlivých institucionálních subjektů v rámci koordinačního mechanismu docházím ke stanovení celkového efektu hospodářské koordinace států EU na demokratický deficit EU.
Klíčová slova: Evropská unie; demokratický deficit; koordinace hospodářských politik
Název práce: Economic policy coordination of EU countries and democratic deficit
Autor(ka) práce: Zeman, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Abdallah, Kareem
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the economic policy coordination of EU countries and the democratic deficit. The goal of this thesis is to evaluate to what extent did the new coordination mechanism affect the state of the democratic deficit in the EU. The first part of this thesis introduces the issue of the democratic deficit in the EU framework. Subsequently, this thesis deals with the coordination mechanism of EU national economic policies in the context of the eurozone debt crisis. I reach the evaluation of the overall effect of the current economic coordination of EU countries on the EU democratic deficit by considering the democratic legitimacy and position of the individual institutional subjects within the coordination mechanism.
Klíčová slova: European Union; democratic deficit; economic policy coordination

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2020
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72618/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: