Klíčové vlastnosti a hlavní rozdíly kosmické politiky Ruské federace a USA jako velmocí

Název práce: The key characteristics and main differences of Space policy of Russian Federation and the USA as the great powers
Autor(ka) práce: Vasilev, Aleksei
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Madarászová, Alexandra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bachelor thesis’s objective is to examine and compare the key characteristics of the United States and the Russian Federation as the great powers with huge capabilities and potential to explore outer space. By making this comparison, the bachelor thesis answers several crucial questions in understanding space policymaking in both countries. The first question is the major differences and common things between the USA and the Russian Federation, as the great powers, in decision-making processes on space policy. The second question stands for how the countries’ private companies contribute to and develop the great powers’ space policy. The last one is the national security question and how the Ministry of Defense of both states cooperate with state-owned corporations in terms of outer space research.
Klíčová slova: space policy; great power; United States; Roscosmos; NASA; Russian Federation
Název práce: Klíčové vlastnosti a hlavní rozdíly kosmické politiky Ruské federace a USA jako velmocí
Autor(ka) práce: Vasilev, Aleksei
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Madarászová, Alexandra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat a porovnat klíčové charakteristiky Spojených států a Ruské federace jako velmocí s obrovskými schopnostmi a potenciálem ve výzkumu vesmíru. Tímto porovnáním bakalářská práce odpovídá na několik zásadních otázek v chápání tvorby kosmické politiky v obou zemích. První otázkou jsou hlavní rozdíly a společné věci mezi USA a Ruskou federací jako velmocemi v rozhodovacích procesech o kosmické politice. Zodpovězení druhé otázky odhalí, jak soukromé společnosti obou zemí přispívají a rozvíjejí kosmickou politiku. Závěrečná otázka pojímá národní bezpečnosti a to, jak ministerstvo obrany obou států spolupracuje se státními korporacemi v oblasti výzkumu vesmíru.
Klíčová slova: Ruská Federace; Spojené státy americké; kosmická politika; velmoc; Roskosmos; NASA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70586/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: