Smlouva v Rapallo a její místo v německo-sovětských vztazích

Název práce: Smlouva v Rapallo a její místo v německo-sovětských vztazích
Autor(ka) práce: Sedláček, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Tóth, Andrej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá Rapallskou smlouvou, jež byla v dubnu 1922 podepsána Německem a Ruskem jako nečekaný produkt janovské konference. Výzkum si klade za cíl definovat pozici této dohody v německo-sovětských vztazích a také její význam pro vzájemný dialog mezi těmito zeměmi. Pro pochopení širších souvislostí této problematiky popisuje první kapitola postavení obou aktérů v mezinárodních vztazích počátkem 20. století. Druhá část práce zobrazuje změny v pozicích těchto států po první světové válce. Třetí kapitola pak sleduje janovskou konferenci z německého a ruského pohledu. Následuje uzavření Rapallské smlouvy. Poslední část se zaměřuje na hledání významu této dohody pro pozdější vývoj německo-sovětských vztahů.
Klíčová slova: janovská konference; Rapallská smlouva; německo-sovětské vztahy
Název práce: Treaty of Rapallo and its position in German-Soviet relations
Autor(ka) práce: Sedláček, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Tóth, Andrej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis deals with the Treaty of Rapallo, signed by Germany and Russia as an unexpected product of the Genoa conference. The aim of the case study is to define the position of the treaty in German-Soviet relations and its meaning for mutual dialogue. To understand the context of this issue, the first chapter describes position of both countries within international relations in early 20th century. The second part pictures changes of states position after the first world war. The next chapter observes the Genoa conference from German and Russian point of view, following by conclusion of the Rapallo treaty. The last part is focused on the agreement’s significance for future development in German-Soviet relations.
Klíčová slova: German-Soviet relations; Genoa conference; Treaty of Rapallo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70361/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: