Role agentury Frontex při ochraně vnějších hranic Evropské unie po roce 2015

Název práce: Role agentury Frontex při ochraně vnějších hranic Evropské unie po roce 2015
Autor(ka) práce: Dalekorejová, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Strnad, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá rolí agentury Frontex při ochraně vnějších hranic Evropské unie po roce 2015, tedy po vyvrcholení migrační krize. Jejím cílem je zjistit, zda přispěla migrační krize v roce 2015 k tomu, že Evropská unie dala agentuře Frontex větší pravomoci, které před krizí neměla. Na uvedenou problematiku nahlíží prostřednictvím teorie agenda-setting a anylyzuje postavení agentury Frontex na agendě jednáních Evropského parlamentu.
Klíčová slova: Agenda-setting; Frontex; Vnější hranice Evropské unie; Migrační krize
Název práce: The role of Frontex in the protection of the external borders of the European Union after 2015
Autor(ka) práce: Dalekorejová, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Strnad, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the role of Frontex in the protection of the external borders of the European Union after 2015, therefore after the culmination of the migration crisis. Its aim is to find out whether the migration crisis in 2015 contributed to the European Union giving Frontex greater powers than it had before the crisis. The thesis looks at this topic from an agenda setting theory perspective and analyzes the position of Frontex on the European Parliament's agenda.
Klíčová slova: External borders or the European Union; Agenda-setting; Refugee / migration crisis; Frontex

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70008/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: