Metody určování prioritních zemí pro slovenskou ekonomickou diplomacií

Název práce: Methods of identification of priority countries for Slovak economic diplomacy
Autor(ka) práce: Macurová, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the master thesis is to recommend improvements to the current methodology to identify priority markets for Slovak economic diplomacy and apply this methodology to assess Mexico´s potential for becoming a priority market for Slovak economic diplomacy given its diversification strategy. The secondary goal is to identify the opportunities for Slovak exporters in Mexico and find out, using the questionnaires, whether there is an interest from Slovak companies in those sectors to export to Mexico. Lastly, the author will provide recommendations on how to improve the current state of export promotion.
Klíčová slova: prioritizing countries; export promotion; export strategy; economic diplomacy
Název práce: Metody určování prioritních zemí pro slovenskou ekonomickou diplomacií
Autor(ka) práce: Macurová, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je doporučit zlepšení stávajíci metodologie určování prioritních zemí pro slovenskou ekonomickou diplomacii a pomocí této metodologie zjistit, jestli by se Mexiko mělo stát jednou z prioritních zemí pro ekonomickou diplomacii krajiny v oblasti podpory exportu. Sekundárním cílem je najít perspektivní položky pro slovenský export do Mexika a zjistit zda je zájem firem z těchto sektorů o export do Mexika.
Klíčová slova: podpora exportu; exportní strategie; slovenská ekonomická diplomacie; určování prioritních zemí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2020
Datum podání práce: 5. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72288/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: