Bezpečnostní a ekonomická východiska klíčových aktérů v konfliktu v Jihočínském moři

Název práce: Bezpečnostní a ekonomická východiska klíčových aktérů v konfliktu v Jihočínském moři
Autor(ka) práce: Durnová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jihočínské moře přitahuje v posledních letech stále větší pozornost politiků, akademiků i novinářů. Bohaté zásoby nerostných surovin, překrývající se teritoriální nároky hned několika států, nárůst čínské moci, zájmy ostatních světových mocností a mnoho dalších faktorů vytvářejí neobyčejnou bezpečnostní dynamiku, která ovlivňuje celý region. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení chování klíčových regionálních aktérů na základě vybraných teorií mezinárodních vztahů. Vyhodnocení, podle kterých teorií mezinárodních vztahů se vybraní aktéři chovají, může pomoci k pochopení jejich dílčích aktivit v rámci analyzovaného konfliktu.
Klíčová slova: Čína; Vietnam; Konflikt; Filipíny; Jihočínské moře
Název práce: Security and economic aspects of key actors in South China sea conflict
Autor(ka) práce: Durnová, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The South China Sea has attracted increasing attention from politicians, academics and journalists in recent years. The rich reserves of minerals, the overlapping territorial claims of several states, the rise of Chinese power, the interests of other world powers and many other factors create an extraordinary security dynamic that affects the entire region. The main goal of the diploma thesis is to evaluate the behavior of key regional actors based on selected theories of international relations.
Klíčová slova: Conflict; South China sea; China; Philippines; Vienam

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70450/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: