The impact of China's Uighur policy on its international soft power

Název práce: The impact of China's Uyghur policy on its international soft power
Autor(ka) práce: Wangle, Kai
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Přikryl, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
As China seeks to achieve continued growth and rapid development, it has deemed Xinjiang to be a crucial piece of both its international and domestic policy puzzle. It is willing to go to great lengths to secure the region, as seen in its large-scale repression of the Uyghurs, whom China views as a dangerous and restive minority threatening stability in the region. As the international community learns of the abuses carried out against the Uyghur people, China has deployed a combination of hard and soft power to shore up the negative impact on its global image while using its economic might to discourage any meaningful international response. The thesis explores China's soft power toolkit and its differing approach to soft power in developed and developing countries and what impact the developments in Xinjiang will have on China's ability to use soft power to further its global ambitions
Klíčová slova: Human rights; Xinjiang; China; Uyghur people; Soft Power
Název práce: The impact of China's Uighur policy on its international soft power
Autor(ka) práce: Wangle, Kai
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Přikryl, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Provincie Sin-ťiang hraje klíčovou roli ve snahách Čínské vlády zajistit její neustálý rozvoj jak pro její domácí tak pro její mezinárodní politiku. Čínská vláda je odhodlaná zabezpečit Sin-ťiang všemi možnými způsoby, čemuž svědší její rozsáhlé utlačovéní Ujgurů, které Čína považuje za nebezpečnou menšinu ohrožující stabilitu v regionu. Zatímco mezinárodní komunita se dozvídá o zločinech proti Ujgurům, Čína využívá kombinaci měkké a tvrdé síly pro zmírnění negativního dopadu svých činů na její mezinárodní vjem. Zároveň uplatňuje mohutnost své ekonomiky pro odrazení významné mezinárodní odezvy. Tato práce zkoumá nástroje Čínské měkké síly a její odlišný přístup k jejich využití v rozvojových a rozvinutých zemích a jaký dopad události v Sin-ťiangu budou mít na schopnost Číny využívat měkké síly pro prosazování svých globálních ambicí.
Klíčová slova: Čína; Měkká síla; Lidská práva; Sin-ťiang; Ujgurové

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68897/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: