Dluhopisový trh v České republice

Název práce: Dluhopisový trh v České republice
Autor(ka) práce: Petr, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Hrdý, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma „Dluhopisový trh v České republice“ se zabývá analýzou českého dluhopisového trhu se zaměřením na rizikové korporátní dluhopisy obchodované na mimoburzovním trhu. Obchodování prostřednictvím online tržišť zaznamenalo vysoký nárůst objemu dluhopisů v posledních letech, který je způsoben nízkými úrokovými sazbami, nedostatečnou regulací a příznivou ekonomickou situací na českém kapitálovém trhu. Práce obsahuje analýzu podlimitních dluhopisů, včetně popisu inzerentů emisí a deskripce nejvýraznějších emisí. Studie zkoumá dopad do výsledků hospodaření 25 emitentů před a po jejich zveřejnění a sleduje rizikové faktory, jež se vyskytují. Pro zobrazení rozdílů mezi analyzovanými dluhopisy, jsou použity státní dluhopisy emitované v poslední dekádě.
Klíčová slova: rizikové dluhopisy; Dluhopis; český kapitálový trh; emitent; cenný papír; Ponziho schéma; dluhopisová tržiště; mimoburzovní trh; veřejná nabídka
Název práce: The Bond Market of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Petr, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Hrdý, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of diploma theses “The Bond Market of the Czech Republic” is to analyse high-yield corporate bonds traded on the Czech over-the-counter (OTC) market. High-risk bonds enrolled a significant increase of the volume in recent years having roots in positive capital market situation, low inter-bank interest rates and nonsufficient regulation framework. Mentioned securities are mostly traded in OTC marketplaces by means of online platforms. The theses aim to the analysis of high-risk, i.e. junk, corporate bonds included the description of issuers and mediators. The study provides a comparison of twenty-five issuers’ financial results before and after the act and utilization of financial constraints’ models. The theses balance these described securities with public-offered governmental bonds issued in the last decade.
Klíčová slova: Bond; High-risk Bonds; Czech capital market; Issuer; Ponzi scheme; Public Offering; Online Bonds' Market; Security; OTC Marketplace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2020
Datum obhajoby: 6. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72396/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: