Marketingová analýza trhu přímého bankovnictví

Název práce: Marketingová analýza trhu přímého bankovnictví
Autor(ka) práce: Smítek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
není k dispozici ...
Klíčová slova: k3; k2; k1
Název práce: Marketing Analysis of a Direct Banking Market
Autor(ka) práce: Smítek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Is not available ...
Klíčová slova: w1; w2; w3

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2004
Datum podání práce: 30. 6. 2005
Datum obhajoby: 17. 6. 2005
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18930/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: