Cirkulární ekonomika v textilním průmyslu – bariéry a příležitosti

Název práce: Cirkulární ekonomika v textilním průmyslu – bariéry a příležitosti
Autor(ka) práce: Vo, Tu Anh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Současný režim textilního a oděvního průmyslu má po ropném průmyslu nejvyšší dopad na životní prostředí. Cirkulární ekonomika by mohla napomoci vytvořit takový systém, kde by materiálové toky kolovaly po co nejdelší dobu a byla by tak zajištěna maximální využitelnost přírodních zdrojů. Pro přechod na cirkulární ekonomiku je však potřeba zásadní změna výroby a spotřebního modelu. Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnost aplikace cirkulární ekonomiky na textilní a oděvní průmysl v České republice. Cílem je určit hlavní bariéry a příležitosti, které může firmám přinést transformace na cirkulární model a to za pomoci literární rešerše a analýzy legislativního rámce, textilního a oděvního průmyslu a příkladů z praxe.
Klíčová slova: cirkulární ekonomika ; textilní průmysl; oděvní průmysl; oběhové hospodářství
Název práce: Circular economy in textile industry – barriers and opportunities
Autor(ka) práce: Vo, Tu Anh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Current regime of textile and apparel industry produces the second biggest amount of pollution in the world. Circular economy could be a shift towards more environmentally friendly production. Circular economy is a system, in which material flows in the closed loops which leads to maximum utilization of natural resources. The transition to a circular economy requires significant changes in both production and consumption models. This thesis focus on application of circular economy onto textile and apparel industry in Czech Republic. The aim is to identify the key barriers and drivers of this transition using literature review, analysis of legal framework, market and case studies.
Klíčová slova: apparel industry ; cirkulární ekonomika ; textile industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2020
Datum podání práce: 14. 12. 2020
Datum obhajoby: 2. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73101/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: