Využití multi-purpose serveru pro chod Content Management Systému

Název práce: Využití multi-purpose serveru pro chod Content Management Systému
Autor(ka) práce: Frank, Matyáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popis a ukázka řešení sestavení a konfigurace domácího chytrého zařízení NAS, které poskytuje služby pro chytrou domácnost, její monitorování, síťové služby, zálohování a multimediální služby jako televizní streaming a centrální knihovna multimédií. Na praktickém příkladu je demonstrována možnost provozování funkčního webového serveru, který zprostředkovává chod dynamických webových stránek.
Klíčová slova: Cloud Computing; operační systém; plugin; virtualizace; web server; Hardware; Software; datacentrum; systém pro správu obsahu
Název práce: Utilization of multi-purpose server to run Content Management System
Autor(ka) práce: Frank, Matyáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on description and configuration of smart home data storage (NAS), which provides services connected with smart home, its monitoring, network services, backup services and multimedia services – such as video streaming and central multimedia storage. A practical example is focused on configuration and run of webserver, which provides a platform to run of dynamic website, managed by selected content management system.
Klíčová slova: datacenter; operating system; plugin; web server; Hardware; Software; Cloud Computing; content management system; virtualisation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2020
Datum podání práce: 14. 12. 2020
Datum obhajoby: 28. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72291/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: