Analýza možnosti podnikání ve Velké Británii

Název práce: Analýza možnosti podnikání ve Velké Británii
Autor(ka) práce: Kožner, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Šanc, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi podnikání ve Velké Británii, zejména v Anglii. Nabízí přehled některých právních úprav podnikání, daňových záležitostí a možností financování ve Velké Británii a dále pak porovnání podnikatelského prostředí se situací v České republice.
Klíčová slova: podnikatelské prostředí; Anglie; Velká Británie; podnikání
Název práce: Analysis of doing business in Great Britain
Autor(ka) práce: Kožner, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Šanc, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2006
Datum podání práce: 7. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3808/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: