The impact of exchange rate on financial performance of Lebanese bank

Název práce: The impact of exchange rate on financial performance of Lebanese banks
Autor(ka) práce: Kabrit, Ahmad
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Jílková, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to identify the effect of fluctuations in the exchange rates of the main foreign currencies circulating in Lebanon on the financial performance of the banks listed on the Lebanese Stock Exchange, as the following financial performance indicators were relied upon: return on assets, return on equity, return per share, turnover rate the stock, and the market value of the bank’s share during the period from 2016 to 2020, as the study included the four main banks listed on the Lebanese Stock Exchange, and a comprehensive comparison of the exchange rates. The subject of the study, and the researcher used several statistical methods, and the study concluded with a set of results, the most important would be: a clear statistically significant effect of fluctuations in exchange rates at a level of significance (α ≤ 0.05) on any of the banks' financial performance indicators. The results of the study were different from the results of many previous studies. The study recommended the necessity of conducting more studies to determine the factors affecting the financial performance of the banks listed on the Lebanese Stock Exchange.
Klíčová slova: ROE; EPS; Pearson Correlation; ROA; Stock Turn over
Název práce: The impact of exchange rate on financial performance of Lebanese bank
Autor(ka) práce: Kabrit, Ahmad
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Jílková, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to identify the effect of fluctuations in the exchange rates of the main foreign currencies circulating in Lebanon on the financial performance of the banks listed on the Lebanese Stock Exchange, as the following financial performance indicators were relied upon: return on assets, return on equity, return per share, turnover rate the stock, and the market value of the bank’s share during the period from 2016 to 2020, as the study included the four main banks listed on the Lebanese Stock Exchange, and a comprehensive comparison of the exchange rates. The subject of the study, and the researcher used several statistical methods, and the study concluded with a set of results, the most important would be: a clear statistically significant effect of fluctuations in exchange rates at a level of significance (α ≤ 0.05) on any of the banks' financial performance indicators. The results of the study were different from the results of many previous studies. The study recommended the necessity of conducting more studies to determine the factors affecting the financial performance of the banks listed on the Lebanese Stock Exchange.
Klíčová slova: ROE; ROA; Pearson Correlation; Stock Turn over; EPS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2020
Datum podání práce: 17. 5. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71767/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: