Design Fast, Sprint Faster: New Business Idea Development using Design Thinking Approach

Název práce: Design Fast, Sprint Faster: New Business Idea Development using Design Thinking Approach
Autor(ka) práce: Borýsek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Procházková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this thesis was to develop a new business idea focused on the financial and purchasing behaviour of millennials using the design thinking process. The design thinking process consists of empathizing with the target audience, designing a prototype and testing the prototype in order to obtain relevant feedback for evaluating the potential business. A business model, a value proposition and a rapid prototype in the form of a landing page were created. That was followed by testing and feedback gathering that allowed for the overall analysis and conclusion of the effectiveness and relevance of design thinking for business idea development. The results suggested that design thinking is a viable process for creating human-centred business ideas and new solutions that satisfy the current or latent needs of customers.
Klíčová slova: value proposition; business model; ux; user experience; idea; design thinking; prototyping
Název práce: Design Fast, Sprint Faster: New Business Idea Development using Design Thinking Approach
Autor(ka) práce: Borýsek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Procházková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this thesis was to develop a new business idea focused on the financial and purchasing behaviour of millennials using the design thinking process. The design thinking process consists of empathizing with the target audience, designing a prototype and testing the prototype in order to obtain relevant feedback for evaluating the potential business. A business model, a value proposition and a rapid prototype in the form of a landing page were created. That was followed by testing and feedback gathering that allowed for the overall analysis and conclusion of the effectiveness and relevance of design thinking for business idea development. The results suggested that design thinking is a viable process for creating human-centred business ideas and new solutions that satisfy the current or latent needs of customers.
Klíčová slova: prototyping; ux; user experience; value proposition; design thinking; business model; idea

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2020
Datum podání práce: 16. 12. 2020
Datum obhajoby: 1. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: