Agilní projektové řízení při zavedení nové generace internetu na českém trhu

Název práce: Agilní projektové řízení při zavedení nové generace internetu na českém trhu
Autor(ka) práce: Řežábek, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Kavan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vyhodnocením projektu zavedení technologie WTTx na český trh telekomunikací. Tuto problematiku řeší jak z pohledu projektového řízení, tak i z hlediska úspěšnosti uvedení produktu WTTx na trh. Konkrétně pak řeší srovnání dvou přístupů projektového řízení, Agilu a Waterfallu, respektive jejich efektivity. V komerční části projektu pak analyzuje podniknuté kroky, které měly za úkol dosažení co největšího počtu prodejů tohoto produktu, a zároveň zajistit návratnost celého projektu. Přínosem práce je analýza obou pohledů na projekt a následné doporučení, jak postupovat u obdobných projektů a jak zvýšit celkový objem prodejů WTTx.
Klíčová slova: 5G; Internet; Projektové řízení; Waterfall; Telekomunikace; Agile
Název práce: Go to market of a new internet generation on the Czech market, using Agile project management
Autor(ka) práce: Řežábek, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Kavan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis concerns evaluation of the project that introduces new WTTx technology to the Czech telecommunication market. It deals with the matter from two points of view, the project management part, and the part about the successfulness of the go to market of WTTx. It specifically focuses the comparison on two project management approaches, Agile and Waterfall and more precisely, their effectivity. In the commercial part of the project, it analyses the steps taken to achieve the highest volume of WTTx sales possible and in the same time, to ensure the payback of the whole project. The benefit of the thesis is an analysis of both points of view and a recommendation how to proceed with similar projects and how to increase the total volume of WTTx sales.
Klíčová slova: Internet; 5G; Agile; Waterfall; Project management; Telecommunication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2020
Datum podání práce: 16. 12. 2020
Datum obhajoby: 26. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72807/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: