Kurzové rozdíly z pohledu českých účetních předpisů a IFRS

Název práce: Kurzové rozdíly z pohledu českých účetních předpisů a IFRS
Autor(ka) práce: Šotolová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá kurzovými rozdíly z pohledu českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Je v ní popsán moment účtování a vykázání kurzových rozdílů, způsob výběru měnového kurzu a vypořádání s konkrétními cizoměnovými položkami. Jedna z částí práce je věnována interpretacím Národní účetní rady a v poslední části se nachází srovnání rozdílů mezi účtováním podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Problematika kurzových přepočtů je ilustrována na ukázkových příkladech.
Klíčová slova: cizí měna; kurzový rozdíl; funkční měna; směnný kurz; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; zákon o účetnictví; vykazování
Název práce: Exchange rate differences between foreign currencies as it pertains to czech accounting regulations and International financial reporting standards
Autor(ka) práce: Šotolová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis will discuss exchange rate differences between foreign currencies as it pertains to Czech accounting regulations and International financial reporting standards. It will explain the date of a transaction, reporting of the exchange difference and, the process of determining the exchange. One part of my paper is devoted to the interpretation of the National Accounting Counsel. The last part compares differences in accounting between Czech regulations and International Reporting Standards. These differences will be illustrated through specific examples.
Klíčová slova: accounting law; foreign currency; reporting; exchange rate differences; functional currency; exchange rate; International Financial Reporting Standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 8. 2020
Datum podání práce: 18. 12. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73778/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: