Analýza bytového trhu v České republice a komparace cen bytů v jednotlivých krajích s průměrnou mzdou v České republice v letech 2007 – 2018

Název práce: Analýza bytového trhu v České republice a komparace cen bytů v jednotlivých krajích s průměrnou mzdou v České republice v letech 2007 – 2018
Autor(ka) práce: Novák, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá dostupnost vlastnického bydlení v České republice a jejích krajích v období 2007–2019. Teoretická část práce vymezuje bydlení jako statek, rezidenční trh, nabídku a poptávku na trhu bydlení a bytovou politiku. Praktická část práce zkoumá strukturu rezidenčního trhu. V další části je analyzována dostupnost vlastnického bydlení v rodinných domech o velikosti 699 m3 a bytech o ploše 62 m2 napříč jednotlivými kraji. Analýza je prováděna pomocí poměru cen nemovitostí a násobku ročních mezd v jednotlivých krajích. Výsledky analýzy se liší v průběhu sledovaného období. Celkově došlo ke zlepšení dostupnosti vlastnického bydlení. Mezi kraji jsou však z hlediska dostupnosti významné rozdíly.
Klíčová slova: bytová politika; realitní trh; Česká republika; vlastnické bydlení; dostupnost bydlení; bydlení
Název práce: Analysis of the housing market in the Czech Republic and comparison of housing prices in Czech regions with the average wage in the Czech Republic in 2007 - 2018
Autor(ka) práce: Novák, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis examines the availability of owner-occupied housing in the Czech Republic and its regions in the period 2007 to 2019. The theoretical part of the thesis defines housing as a farm, residential market, as well as supply and demand in the housing market and housing policy. The practical part of the work examines the structure of the residential market. The next part analyzes the availability of owner-occupied housing in family houses with a size of 699 m3 and apartments with an area of 62 m2 across individual regions. The analysis is performed using the ratio of real estate prices and a multiple of annual wages in individual regions. The results of the analysis differ during the observed period. However, the availability of owner-occupied housing has improved, but there are significant differences between regions in terms of availability.
Klíčová slova: Czech Republic; housing policy; housing; owner - occupied housing; housing affordability; real estate market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2020
Datum podání práce: 18. 12. 2020
Datum obhajoby: 10. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74704/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: