Analýza hypotečních úvěrů

Název práce: Analýza hypotečních úvěrů
Autor(ka) práce: Šopová, Agáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Kozáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na detailní charakteristiku hypotečního trhu, identifikaci rizik spojených s hypotečním financováním a provedení analýzy faktorů ovlivňujících tuto klíčovou finanční oblast. Zaměřuje se na definici faktorů a hodno-cení dopadů regulativních a restriktivních opatření České národní banky, která vedla k omezením na hypotečním trhu.
Klíčová slova: hypoteční úvěr; opatření ČNB; úroková sazba; rizika zajištění; price to income; rizika schopnosti splácet
Název práce: Analysis of mortgage products of banking houses in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Šopová, Agáta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Kozáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the detailed characteristics of the mortgage market, the identification of risks associated with mortgage financing and the analysis of factors influencing this key financial area. It focuses on the definition of factors and evaluation of the impact of regulatory and restrictive measures of the Czech National Bank, which led to restrictions on the mortgage market.
Klíčová slova: interest rate; solvency risks; mortgage; hedging risks; financial regulation; price to income

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61869/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: