Účetní a daňové souvislosti individuálního podnikatele v ČR a SRN

Název práce: Účetní a daňové souvislosti individuálního podnikatele v ČR a SRN
Autor(ka) práce: Vantuchová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Jurka, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na účetní a daňové souvislosti individuálního podnikatele v České republice a Spolkové republice Německo. Informuje o povinnostech individuálního podnikatele již od zahájení své činnosti. Poté si klade za cíl vymezit, jakým způsobem dojde ke zdanění jeho příjmů v obou státech, rovněž jako srovnat jeho povinnosti k systému sociálního pojištění. Dále je uvedeno, za jakých okolností by se individuální podnikatel mohl stát účetní jednotkou, a je vymezena účetní legislativa těchto zemí včetně předpokladů a zásad, jež by musel respektovat. Součástí práce je také praktický příklad.
Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob; Česká republika; individuální podnikatel; Německo
Název práce: Accounting and Tax Specifics of Individual Entrepreneur in the Czech Republic and Germany
Autor(ka) práce: Vantuchová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Jurka, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with accounting and tax practices of an individual entrepreneur in the Czech Republic and Germany. It aims to inform about their obligations right from the start of their business, as well as compare how their income is taxed in both countries. Social insurance participation is also discussed. Moreover, the paper specifies under what circumstances cash basis accounting needs to be changed to accrual accounting.
Klíčová slova: personal income tax; Czech Republic; Germany; individual entrepreneur

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2020
Datum podání práce: 27. 12. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: