Oceňování nemovitostních fondů REITs

Název práce: Oceňování nemovitostních fondů REITs
Autor(ka) práce: Klímová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chaloupka, Jan
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá oceňováním amerických nemovitostních fondů Real Estate Investment Trusts (REITs). Jejím cílem je zhodnotit jednotlivé metody, porovnat vybrané fondy obchodované na burze a zdůvodnit rozdílné hodnoty ocenění různými metodami. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na obecnou charakteristiku REITs. Druhá kapitola se zabývá specifiky měření zisku a popisem metod oceňování nemovitostních fondů. Třetí kapitola se věnuje skupině REITs, které investují do datových center. Obsahuje aplikaci metod oceňování na tři největší společnosti z tohoto sektoru, Equinix, Inc., Digital Realty Trust, Inc. a CyrusOne Inc. Byly zanalyzovány a porovnány na základě vývoje cen akcií, tržní kapitalizace, poměrových ukazatelů P/E, P/FFO a dividendového výnosu a Net Asset Value.
Klíčová slova: REITs; fond; nemovitá věc; investice; oceňování ; akcie
Název práce: REIT Valuation
Autor(ka) práce: Klímová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chaloupka, Jan
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis deals with the valuation of Real Estate Investment Trusts (REITs) based in the USA. Its aim is to assess available valuation methods, compare selected publicly traded funds and provide reasons for the differences between the results of individual valuation techniques. The thesis is divided into three chapters. Chapter 1 focuses on the characteristics of REITs. Chapter 2 presents the metrics which are used to measure the performance of REITs and various valuation methods. Chapter 3 contains the analysis and comparison of the biggest data center REITs, Equinix, Inc., Digital Realty Trust, Inc. and CyrusOne Inc. The analysis is based on stock prices, market capitalization, P/E, P/FFO, dividend yield and net asset value.
Klíčová slova: REITs; fund; real estate; investment; valuation; stock

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2020
Datum podání práce: 29. 12. 2020
Datum obhajoby: 29. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: