Specifika účetnictví knižního trhu

Název práce: Specifika účetnictví knižního trhu
Autor(ka) práce: Skácelová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Marková, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje problematice účetnictví knižního trhu. Cílem práce je charakterizovat knižní trh, přiblížit životní cyklus výrobku a následně vysvětlit jednotlivá specifika daného účetnictví. První část práce se zabývá současným stavem trhu, největšími společnostmi, preferencemi zákazníků i predikcí do budoucna. Následovat bude část druhá, která představí životní cyklus výrobku a jeho jednotlivé části. Závěrečná část se soustředí na konkrétní specifika, která rozebírá na ukázkových příkladech.
Klíčová slova: velkoobchod; maloobchod; kalkulace; licence; garanční záloha; nakladatelství; kniha
Název práce: Specifics of book market accounting
Autor(ka) práce: Skácelová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Marková, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of book market accounting. The aim of this thesis is to characterize the book market, to approach the life cycle of the product and to explain each specific of the accounting. The first part deals with current state of the market, largest companies, customer preferences and predictions for the future. Than will follow the second part, which will present the life cycle of the product and its individual parts. The final part focuses on concrete specifics, which will be analyse oby examples.
Klíčová slova: book; publishing house; wholesale; retail; calculation; licence; advance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2020
Datum podání práce: 30. 12. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: