The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan

Název práce: The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan
Autor(ka) práce: Amangaliyeva, Anara
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work examines the impact of FDI flows and its changes on Economic Growth of Kazakhstan for the period between 1993 and 2019. Moreover, the insight on top invested regions and their investment potentials will be outlined as well as FDI numbers and macroeconomic indicators such as return on investment, exchange rate, net capital inflow that will provide data on those selected regions. Investment attractiveness of transitionary economies will be analyzed and compared to the Kazakhstan’s case, as well as the evidence on FDI attractiveness of each country and their locations.
Klíčová slova: Foreign Direct Investment; Economic Growth; Kazakhstan
Název práce: The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan
Autor(ka) práce: Amangaliyeva, Anara
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá dopad celosvětových toků přímých zahraničních investic a jejich vlivy na hospodářský růst Kazachstánu v období mezi 1993 a 2019. Také byly sledované špičkové investiční oblasti a jejich investiční potenciály, jakož i čísla FDI a makroekonomické ukazatele, jako je návratnost investic, směnný kurz, čistý kapitálový příliv, který poskytne údaje o vybraných regionech. Investiční atraktivita přechodných ekonomik byla analyzována ve srovnání s případem Kazachstánu.
Klíčová slova: Kazachstan; FDI; hospodářský růst

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2020
Datum podání práce: 5. 1. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75286/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: