Problémy související s přechodem studentů ze SŠ na VŠ

Název práce: Problémy súvisiace s prechodom študentov zo SŠ na VŠ
Autor(ka) práce: Kubačková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Vacínová, Tereza
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje problémom, ktoré súvisia s prechodom študentov zo strednej školy na vysokú školu. Práca má teoreticko-analytický charakter. Cieľom bakalárskej práce je v kontexte dotazníkového prieskumu zistiť, s akými konkrétnymi problémami sa študenti stretávali pri prechode zo strednej školy na vysokú. Na základe zistených skutočností práca v závere predkladá návrhy a odporučenia pre prax.
Klíčová slova: stredná škola; úspešnosť; neúspešnosť; problémy; vysoká škola
Název práce: Problémy související s přechodem studentů ze SŠ na VŠ
Autor(ka) práce: Kubačková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Vacínová, Tereza
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje problémům, které souvisejí s přechodem studentů ze střední školy na vysokou školu. Práce má teoreticko-analytický charakter. Cílem bakalářské práce je v kontextu dotazníkového průzkumu zjistit, s jakými konkrétními problémy se studenti setkávali při přechodu ze střední školy na vysokou. Na základě zjištěných skutečností práce v závěru předkládá návrhy a doporučení pro praxi.
Klíčová slova: problémy; úspěšnost; střední škola; vysoká škola; neúspěšnost
Název práce: Problems related to the transition of students from high school to university
Autor(ka) práce: Kubačková, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Vacínová, Tereza
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the problems related to the transition of students from high school to university. The work has a theoretical-analytical character. The aim of the bachelor's thesis is in the context of a questionnaire survey to find out what specific problems students encountered during the transition from high school to university. Based on the findings, in the end the work presents suggestions and recommendations for practice.
Klíčová slova: high school; university; success; failure; problems

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Vzdělávání v ekonomických předmětech
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2019
Datum podání práce: 7. 1. 2021
Datum obhajoby: 11. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: