Islam and the Reflection in Multiculturalism in Great Britain

Název práce: Islam and the Reflection in Multiculturalism in Great Britain
Autor(ka) práce: Maličkayová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Reschová, Jana
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Islam and the Reflection in Multiculturalism in Great Britain
Klíčová slova: Great Britain; Multiculturalism ; Islam
Název práce: Islam and the Reflection in Multiculturalism in Great Britain
Autor(ka) práce: Maličkayová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Reschová, Jana
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Islam and the Reflection in Multiculturalism in Great Britain
Klíčová slova: Multiculturalism ; Islam; Great Britain

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2008
Datum podání práce: 1. 9. 2009
Datum obhajoby: 13. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13332/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: